Gói thầu: Xây dựng Hệ thống chống sét lan truyền mạng máy tính – 2 gói thầu Nâng cấp và mở rộng mạng dịên rộng Tỉnh uỷ Bình Thuận và Xây dựng Hệ thống chống sét lan truyền mạng máy tính”

Gói thầu: Xây dựng Hệ thống chống sét lan truyền mạng máy tính – Kế hoạch đấu thầu 2 gói thầu Nâng cấp và mở rộng mạng dịên rộng Tỉnh uỷ Bình Thuận.

02
Quý III/2009
30 ngày
Giá gói thầu:
 • 325.000.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu 2 gói thầu “Nâng cấp và mở rộng mạng dịên rộng Tỉnh uỷ” và “Xây dựng Hệ thống chống sét lan truyền mạng máy tính”