Tư vấn quản lý dự án thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình trụ sở làm việc Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk

Kế hoạch đấu thầu: Tư vấn quản lý dự án thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình trụ sở làm việc Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk. dự án nhóm B, ngành Tài chính ngân hàng.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Tổng Cục Thuế
Số hiệu: 1440/QĐ-CT
Ngày ban hành: 31/10/2008
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Tổng cục Thuế
Số hiệu: 735/QĐ-CT
Ngày ban hành: 03/07/2009
Loại dự án: Dự án nhóm B
Ngành: Tài chính ngân hàng
Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước,
Tổng mức đầu tư:
 • 71.147.366.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Tư vấn quản lý dự án thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình trụ sở làm việc Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk (1 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  01 Tư vấn quản lý dự án thuộc dự án đầu tư xây dựng trụ sở làm việc Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk
 • 765.000.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Hai túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Có sơ tuyển Quý IV năm 2009Theo tỷ lệ phần trăm Theo tiến độ thực hiện dự án
  01 Tư vấn quản lý dự án thuộc dự án đầu tư xây dựng trụ sở làm việc Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk
 • 765.000.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Hai túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Có sơ tuyển Quý IV năm 2009Theo tỷ lệ phần trăm Theo tiến độ thực hiện dự án
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 195
  Ngày xuất bản 30/09/2009