Gói thầu: Tư vấn quản lý dự án thuộc dự án đầu tư xây dựng trụ sở làm việc Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk

Kế hoạch đấu thầu: Tư vấn quản lý dự án thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình trụ sở làm việc Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk

01
Quý IV năm 2009
Theo tiến độ thực hiện dự án
Giá gói thầu:
 • 765.000.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Có sơ tuyển
  Hai túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Tư vấn quản lý dự án thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình trụ sở làm việc Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk