Hoàn thiện lưới điện các xã tiếp nhận để bán lẻ tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2007

Kế hoạch đấu thầu: Hoàn thiện lưới điện các xã tiếp nhận để bán lẻ tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2007. Dự án nhóm C, ngành Điện.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Công ty Điện lực 3
Số hiệu: 4175/QĐ-ĐL3-8
Ngày ban hành: 21/09/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Công ty Điện lực 3
Số hiệu: 4175/QĐ-ĐL3-8
Ngày ban hành: 21/09/2009
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Điện
Nguồn vốn: Vốn tự có và vốn vay tín dụng,
Tổng mức đầu tư:
 • 15017000000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Hoàn thiện lưới điện các xã tiếp nhận để bán lẻ tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2007 (02 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  Gói số 14/XL Cung cấp vật tư và thi công xây dựng lưới điện các xã Quảng Vinh, Hải Dương, Quảng Công, Điền Hương và xã Hương Bình
 • 2045186701 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển 9 giờ 00 phút, ngày 22/10/2009Theo đơn giá 90 ngày
  Gói số 15/XL Cung cấp vật tư và thi công xây dựng lưới điện các xã Phong Hiền, Phong Xuân, Thủy Lương, Phú Xuân, Phú Thuận và xã Phú Hải
 • 2352668117 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển 9 giờ 00 phút, ngày 22/10/2009Theo đơn giá 90 ngày
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 196
  Ngày xuất bản 29/09/2009