Gói thầu: Cung cấp vật tư và thi công xây dựng lưới điện các xã Phong Hiền, Phong Xuân, Thủy Lương, Phú Xuân, Phú Thuận và xã Phú Hải – Hoàn thiện lưới điện các xã tiếp nhận để bán lẻ tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2007

Gói thầu: Cung cấp vật tư và thi công xây dựng lưới điện các xã Phong Hiền, Phong Xuân, Thủy Lương, Phú Xuân, Phú Thuận và xã Phú Hải – Kế hoạch đấu thầu: Hoàn thiện lưới điện các xã tiếp nhận để bán lẻ tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2007

Gói số 15/XL
9 giờ 00 phút, ngày 22/10/2009
90 ngày
Giá gói thầu:
 • 2352668117 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Hoàn thiện lưới điện các xã tiếp nhận để bán lẻ tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2007