Gói thầu: Tư vấn giám sát thi công xây lắp – Trụ sở làm việc Chi cục Thuế huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận

Gói thầu: Tư vấn giám sát thi công xây lắp – Kế hoạch đấu thầu: Trụ sở làm việc Chi cục Thuế huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận

04
Quý IV/2009
Từ ngày ngày ký hợp đồng đến khi nghiệm thu, bàn giao công trình
Giá gói thầu:
 • 190.267.324 (VND)
 • Vốn ngân sách
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Trụ sở làm việc Chi cục Thuế huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận