Gói thầu: Kiểm tra chứng nhận sư phù hợp về chất lượng – Trụ sở làm việc Chi cục Thuế huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận

Gói thầu: Kiểm tra chứng nhận sư phù hợp về chất lượng – Kế hoạch đấu thầu: Trụ sở làm việc Chi cục Thuế huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận

05
Từ ngày ngày ký hợp đồng đến khi nghiệm thu, bàn giao công trình
Từ ngày ngày ký hợp đồng đến khi nghiệm thu, bàn giao công trình
Giá gói thầu:
 • 66.593.563 (VND)
 • Vốn ngân sách
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Trụ sở làm việc Chi cục Thuế huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận