Gói thầu: Phòng chống mối – Trụ sở làm việc Chi cục Thuế huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận

Gói thầu: Phòng chống mối – Kế hoạch đấu thầu: Trụ sở làm việc Chi cục Thuế huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận

08
Phù hợp với thời gian thi công xây lắp, tiến độ thi công toàn công trình
Phù hợp với thời gian thi công xây lắp, tiến độ thi công toàn công trình
Giá gói thầu:
 • 71.500.000 (VND)
 • Vốn ngân sách
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Trụ sở làm việc Chi cục Thuế huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận