Gói thầu: Thẩm định kết quả đấu thầu – Trụ sở làm việc Chi cục Thuế huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận

Gói thầu: Thẩm định kết quả đấu thầu – Kế hoạch đấu thầu: Trụ sở làm việc Chi cục Thuế huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận

10
Từ ngày ký hợp đồng
Từ ngày ký hợp đồng
Giá gói thầu:
 • 4.035.489 (VND)
 • Vốn ngân sách
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Trụ sở làm việc Chi cục Thuế huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận