Bệnh viện đa khoa huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh

Kế hoạch đấu thầu: Bệnh viện đa khoa huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh. Dự án nhóm B, ngành Xây dựng.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh
Số hiệu: 1413/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 27/07/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh
Số hiệu: 3284/UBND-KTKT
Ngày ban hành: 01/10/2009
Loại dự án: Dự án nhóm B
Ngành: Xây dựng
Nguồn vốn: Trái phiếu Chính phủ + NSNN + nguồn vốn khác,
Tổng mức đầu tư:
 • 65.326.929.813(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Bệnh viện đa khoa huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh (01 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  01 San lấp mặt bằng
 • 2.420.615.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ + NSNN + nguồn vốn khác
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Quý IV năm 2009Trọn gói 60 ngày
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 197
  Ngày xuất bản 02/10/2009