Gói thầu số 07: Toàn bộ phần xây lắp các hạng mục thuộc công trình không kể phần cấp điện ngoài nhà và chiếu sáng sân vườn: Cải tạo, nâng cấp bệnh viện đa khoa huyện Đakrông

Kế hoạch đấu thầu: Gói thầu số 07: Toàn bộ phần xây lắp các hạng mục thuộc công trình không kể phần cấp điện ngoài nhà và chiếu sáng sân vườn: Cải tạo, nâng cấp bệnh viện đa khoa huyện Đakrông. Dự án nhóm C, ngành Y tế.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành:UBND tỉnh Quảng Trị
Số hiệu:664/QĐ-UBND
Ngày ban hành:16/04/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành:UBND tỉnh Quảng Trị
Số hiệu:664/QĐ-UBND
Ngày ban hành:16/04/2009
Loại dự án:Dự án nhóm C
Ngành:Y tế
Nguồn vốn:Trái phiếu Chính phủ,
Tổng mức đầu tư:
 • 15.979.000.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Gói thầu số 07: Toàn bộ phần xây lắp các hạng mục thuộc công trình không kể phần cấp điện ngoài nhà và chiếu sáng sân vườn: Cải tạo, nâng cấp bệnh viện đa khoa huyện Đakrông (01 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  07Gói thầu số 07: Toàn bộ phần xây lắp các hạng mục thuộc công trình không kể phần cấp điện ngoài nhà và chiếu sáng sân vườn: Cải tạo, nâng cấp bệnh viện đa khoa huyện Đakrông
 • 11.456.049.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý IV/2009Theo đơn giá365 ngày
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản:197
  Ngày xuất bản02/10/2009