Trụ sở làm việc Chi cục Thuế huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk

Kế hoạch đấu thầu: Trụ sở làm việc Chi cục Thuế huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk. Dự án nhóm C, ngành Tài chính ngân hàng.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk
Số hiệu: 901/CT-HCQTTV
Ngày ban hành: 31/10/2008
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk
Số hiệu: 571/QĐ-CT
Ngày ban hành: 28/09/2009
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Tài chính ngân hàng
Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước,
Tổng mức đầu tư:
 • 9.137.100.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Trụ sở làm việc Chi cục Thuế huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk (9 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  01 Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu xây lắp
 • 21.372.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý IV năm 2009Trọn gói 02 tháng
  02 Giám sát thi công (xây dựng và thiết bị)
 • 155.818.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý IV năm 2009Trọn gói 12 tháng
  03 Tư vấn quản lý dự án
 • 68.297.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý IV năm 2009Trọn gói 16 tháng
  04 Kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp chất lượng công trình
 • 54.234.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý IV năm 2009Trọn gói 12 tháng
  05 Kiểm toán công trình
 • 22.855.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý IV năm 2010Theo tỷ lệ phần trăm 2 tháng
  06 Cung cấp và lắp đặt máy điều hòa không khí
 • 312.000.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý II năm 2010Trọn gói 1 tháng
  07 Bảo hiểm công trình
 • 14.717.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý IV năm 2009Trọn gói 12 tháng
  08 Thi công xây dựng công trình trụ sở làm việc
 • 6.492.782.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Quý IV năm 2009Theo đơn giá 12 tháng
  09 Thi công phòng chống mối mọt
 • 33.602.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý I năm 2010Trọn gói 1 tháng
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 196
  Ngày xuất bản 01/10/2009