Gói thầu: Bảo hiểm công trình – Trụ sở làm việc Chi cục Thuế huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk

Gói thầu: Bảo hiểm công trình – Kế hoạch đấu thầu: Trụ sở làm việc Chi cục Thuế huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk

07
Quý IV năm 2009
12 tháng
Giá gói thầu:
 • 14.717.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Trụ sở làm việc Chi cục Thuế huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk