Gói thầu: Cung cấp và lắp đặt hệ thống thiết bị phát thanh FM-10KW, anten, phi đơ, bộ cộng và các thiết bị đồng bộ khác tại Đài Truyền dẫn tín hiệu PTTH Mễ Trì – Mua sắm

Gói thầu: Cung cấp và lắp đặt hệ thống thiết bị phát thanh FM-10KW, anten, phi đơ, bộ cộng và các thiết bị đồng bộ khác tại Đài Truyền dẫn tín hiệu PTTH Mễ Trì – Kế hoạch đấu thầu: Mua sắm

02
Tháng 10/2009
120 ngày
Giá gói thầu:
 • 8.059.699.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Mua sắm và lắp đặt hệ thống thiết bị phát thanh FM và các thiết bị phụ trợ tại Mễ Trì, Lào Cai, Mẫu Sơn – Lạng Sơn, Sìn Hồ – Lai Châu, Bắc Kạn, Mộc Châu – Sơn La, Tương Dương – Nghệ An