– Mua sắm và lắp đặt hệ thống thiết bị phát thanh FM và các thiết bị phụ trợ tại Mễ Trì, Lào Cai, Mẫu Sơn – Lạng Sơn, Sìn Hồ – Lai Châu, Bắc Kạn, Mộc Châu – Sơn La, Tương Dương – Nghệ An

– Kế hoạch đấu thầu: Mua sắm và lắp đặt hệ thống thiết bị phát thanh FM và các thiết bị phụ trợ tại Mễ Trì, Lào Cai, Mẫu Sơn – Lạng Sơn, Sìn Hồ – Lai Châu, Bắc Kạn, Mộc Châu – Sơn La, Tương Dương – Nghệ An

Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Mua sắm và lắp đặt hệ thống thiết bị phát thanh FM và các thiết bị phụ trợ tại Mễ Trì, Lào Cai, Mẫu Sơn – Lạng Sơn, Sìn Hồ – Lai Châu, Bắc Kạn, Mộc Châu – Sơn La, Tương Dương – Nghệ An