Gói thầu: Thiết bị trường học – Kế hoạch đầu thầu trường trung học cơ sở Phước Tân (giai đoạn 2), huyện Xuyên Mộc

Gói thầu: Thiết bị trường học – Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đầu thầu trường trung học cơ sở Phước Tân (giai đoạn 2), huyện Xuyên Mộc

02
quý 4/2009
02 tháng
Giá gói thầu:
 • 2.650.000.000 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đầu thầu trường trung học cơ sở Phước Tân (giai đoạn 2), huyện Xuyên Mộc