Gói thầu: Thẩm tra dự án

Gói thầu: Thẩm tra dự án

4
6/2009
15 ngày
Giá gói thầu:
 • 20000000 (VND)
 • Vốn tự có của Công ty
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo đơn giá


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu