Gói thầu: Thẩm tra thiết kế và dự toán gia cố –

Gói thầu: Thẩm tra thiết kế và dự toán gia cố

5
6/2009
5 ngày
Giá gói thầu:
 • 928000 (VND)
 • Vốn tự có của Công ty
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu