Gói thầu: Cung cấp, lắp đặt máy phát điện dự phòng

Gói thầu: Cung cấp, lắp đặt máy phát điện dự phòng

18
10/2009
60 ngày
Giá gói thầu:
 • 800000000 (VND)
 • Vốn tự có của Công ty
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu