Gói thầu: Đấu nối hệ thống cấp nước thành phố

Gói thầu: Đấu nối hệ thống cấp nước thành phố

19
8/2009
20 ngày
Giá gói thầu:
 • 70000000 (VND)
 • Vốn tự có của Công ty
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Xây lắp
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu