Đầu tư xây dựng khu tái định cư tại xã Xuân Phương phục vụ mở rộng Quốc lộ 32 (đoạn Cầu Diễn – Nhổn)

Kế hoạch đấu thầu: Đầu tư xây dựng khu tái định cư tại xã Xuân Phương phục vụ mở rộng Quốc lộ 32 (đoạn Cầu Diễn – Nhổn). Dự án nhóm B, ngành Xây dựng.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: UBND Thành phố Hà Nội
Số hiệu: 4571/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 07/09/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: UBND huyện Từ Liêm
Số hiệu: 9344/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 30/09/2009
Loại dự án: Dự án nhóm B
Ngành: Xây dựng
Nguồn vốn: Ngân sách TP. Hà Nội,
Tổng mức đầu tư:
 • 93.388.000.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Đầu tư xây dựng khu tái định cư tại xã Xuân Phương phục vụ mở rộng Quốc lộ 32 (đoạn Cầu Diễn – Nhổn) (12 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  Gói thầu số 1 Tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công phần hạ tầng kỹ thuật
 • 275007897 (VND)
 • Ngân sách TP. Hà Nội
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý IV năm 2009Theo tỷ lệ phần trăm 30 ngày
  Gói thầu số 2 Tư vấn lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công phần điện , chiếu sáng
 • 152001835 (VND)
 • Ngân sách TP. Hà Nội
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý IV năm 2009Theo tỷ lệ phần trăm 30 ngày
  Gói thầu số 3 Tư vấn lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công phần PCCC
 • 24166888 (VND)
 • Ngân sách TP. Hà Nội
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý IV năm 2009Theo tỷ lệ phần trăm 30 ngày
  Gói thầu số 4 Tư vấn thẩm tra thiết kế, dự toán
 • 70.190.337 (VND)
 • Ngân sách TP. Hà Nội
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý IV năm 2009Theo tỷ lệ phần trăm 30 ngày
  Gói thầu số 5 Tư vấn lập hồ sơ yêu cầu, phân tích đánh giá hồ sơ đề xuất
 • 72.190.337 (VND)
 • Ngân sách TP. Hà Nội
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý IV năm 2009Theo tỷ lệ phần trăm 30 ngày
  Gói thầu số 6 Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình
 • 515.996.722 (VND)
 • Ngân sách TP. Hà Nội
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý IV năm 2009Theo tỷ lệ phần trăm Theo thời gian thi công
  Gói thầu số 7 Tư vấn kiểm toán
 • 175.476.052 (VND)
 • Ngân sách TP. Hà Nội
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý IV năm 2009Theo tỷ lệ phần trăm 30 ngày
  Gói thầu số 8 Bảo hiểm công trình
 • 83.273.302 (VND)
 • Ngân sách TP. Hà Nội
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý IV năm 2009Theo tỷ lệ phần trăm 12 tháng
  Gói thầu số 9 San nền, xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư
 • 16.313.200.727 (VND)
 • Ngân sách TP. Hà Nội
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý IV năm 2009Theo đơn giá 120 ngày
  Gói thầu số 10 Xây dựng tuyến đường vào khu tái định cư
 • 7.366.635.584 (VND)
 • Ngân sách TP. Hà Nội
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý IV năm 2009Theo đơn giá 120 ngày
  Gói thầu số 11 Hệ thống cấp điện , chiếu sáng và thiết bị
 • 6.696.941.440 (VND)
 • Ngân sách TP. Hà Nội
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý IV năm 2009Theo đơn giá 120 ngày
  Gói thầu số 12 Hệ thống cấp nước, phòng cháy chữa cháy ngoài nhà
 • 2.279.086.776 (VND)
 • Ngân sách TP. Hà Nội
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý IV năm 2009Theo đơn giá 50 ngày
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 201
  Ngày xuất bản 06/10/2009