Dự án đầu tư xây dựng công trình nâng cấp QL 279 đoạn Nghĩa Đô – Văn Bàn (km36-km67)

Kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư xây dựng công trình nâng cấp QL 279 đoạn Nghĩa Đô – Văn Bàn (km36-km67). Dự án nhóm B, ngành Giao thông vận tải.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông vận tải
Số hiệu: 965/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành: 15/04/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông vận tải
Số hiệu: 2797/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành: 28/09/2009
Loại dự án: Dự án nhóm B
Ngành: Giao thông vận tải
Nguồn vốn: Trái phiếu Chính phủ,
Tổng mức đầu tư:
 • 217063302000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư xây dựng công trình nâng cấp QL 279 đoạn Nghĩa Đô – Văn Bàn (km36-km67) (7 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  Gói thầu số 1 Xây dựng đoạn km36 – km45+500 (bao gồm cả thiết kế BVTC)
 • 65780000000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Từ quí IV năm 2009Hợp đồng hỗn hợp 16 tháng
  Gói thầu số 2 Xây dựng đoạn km45+500 – km54 (bao gồm cả thiết kế BVTC)
 • 55000000000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Từ quí IV năm 2009Hợp đồng hỗn hợp 16 tháng
  Gói thầu số 3 Xây dựng đoạn km54 – km67 (bao gồm cả thiết kế BVTC)
 • 63651500000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Từ quí IV năm 2009Hợp đồng hỗn hợp 16 tháng
  Gói thầu số 4 Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình
 • 1918257281 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  Hai túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Từ quí IV năm 2009Theo tỷ lệ phần trăm Theo tiến độ thi công công trình
  Gói thầu số 5 Tư vấn kiểm toán, quyết toán dự án hoàn thành
 • 411271316 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  Hai túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Từ quí IV năm 2010Theo tỷ lệ phần trăm 3 tháng
  Gói thầu số 6 Tư vấn lập HSMT, phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu
 • 92536306 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Từ quí IV năm 2009Theo tỷ lệ phần trăm 2 tháng
  Gói thầu số 7 Bảo hiểm công trình
 • 814785080 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  Hai túi hồ sơChào hàng cạnh tranh, Trong nước, Không sơ tuyển Từ quí IV năm 2009Theo tỷ lệ phần trăm Theo tiến độ thi công công trình
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 201
  Ngày xuất bản 06/10/2009