Trường tiểu học Long Tân, huyện Dầu Tiếng, tỉnh bình Dương.

Kế hoạch đấu thầu: Trường tiểu học Long Tân, huyện Dầu Tiếng, tỉnh bình Dương. Dự án nhóm C, ngành Xây dựng.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Bình Dương
Số hiệu: 1736/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 19/04/2008
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Bình Dương
Số hiệu: 3704/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 14/08/2009
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Xây dựng
Nguồn vốn: Vốn ngân sách,
Tổng mức đầu tư:
 • 21.752.724.221(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Trường tiểu học Long Tân, huyện Dầu Tiếng, tỉnh bình Dương. (1 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  06 Gói thầu Xây lắp và thiết bị kèm theo xây lắp – Trường tiểu học Long Tân, huyện Dầu Tiếng, tỉnh bình Dương.
 • 16.527.814.912 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Quý III/2009Theo đơn giá 210 ngày
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 205
  Ngày xuất bản 14/10/2009