Gói thầu: Tư vấn quản lý dự án – công trình xây dựng Trụ sở Ban chỉ huy quân sự phường 15 quận 5

Gói thầu: Tư vấn quản lý dự án – Kế hoạch đấu thầu công trình xây dựng Trụ sở Ban chỉ huy quân sự phường 15 quận 5

Gói thầu số 3
Năm 2008
Năm 2008 – 2010
Giá gói thầu:
  • 29.964.924 (VND)
Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
* Chỉ định thầu
* Trong nước
* Không sơ tuyển
Một túi hồ sơ
* Tư vấn
Theo đơn giá

Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu công trình xây dựng Trụ sở Ban chỉ huy quân sự phường 15 quận 5