Gói thầu: Bảo hiểm – Sửa chữa nâng cấp hẻm 87 Tô Hiệu – Phường Hiệp Tân – Quận Tân Phú

Gói thầu: Bảo hiểm – Kế hoạch đấu thầu: Sửa chữa nâng cấp hẻm 87 Tô Hiệu – Phường Hiệp Tân – Quận Tân Phú

3
Quý IV năm 2009
110 ngày
Giá gói thầu:
 • 2.760.772 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Sửa chữa nâng cấp hẻm 87 Tô Hiệu – Phường Hiệp Tân – Quận Tân Phú