Dự án hạ tầng kỹ thuật khu lưu trú công nhân và nhà ở thu nhập thấp

Kế hoạch đấu thầu dự án hạ tầng kỹ thuật khu lưu trú công nhân và nhà ở thu nhập thấp. Dự án nhóm B, ngành Xây dựng.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Tổng công ty Địa ốc Sài Gòn
Số hiệu: 911/QĐ-KTDA
Ngày ban hành: 07/09/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Tổng công ty Địa ốc Sài Gòn
Số hiệu: 931.QĐ-KTDA
Ngày ban hành: 09/09/2009
Loại dự án: Dự án nhóm B
Ngành: Xây dựng
Nguồn vốn: Vốn đầu tư xây dựng của Công ty,
Tổng mức đầu tư:
 • 57.153.000.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu dự án hạ tầng kỹ thuật khu lưu trú công nhân và nhà ở thu nhập thấp (09 gói thầu)


  Kế hoạch đấu thầu này thay thế kế hoạch đấu thầu được duyệt tại Quyết định số 03/QĐ-SXD-QLĐTXD ngày 07/01/2009.
  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  Gói số 1 Giám sát thi công xây dựng các gói thầu thi công hạ tầng kỹ thuật
 • 613.592.254 (VND)
 • Vốn đầu tư xây dựng của Công ty
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý III/2009Theo tỷ lệ phần trăm 28 tháng
  Gói số 2 Thi công hạng mục san nền
 • 14.285.530.776 (VND)
 • Vốn đầu tư xây dựng của Công ty
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý III/2009Theo đơn giá 30 tháng
  Gói số 3 Thi công các hạng mục giao thông, thoát nước mưa, thoat nước bẩn, cây xanh
 • 10.745.452.070 (VND)
 • Vốn đầu tư xây dựng của Công ty
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý IV/2009Theo đơn giá 24 tháng
  Gói số 4 Thi công trạm xử lý nước thải
 • 4.999.500.000 (VND)
 • Vốn đầu tư xây dựng của Công ty
  Chào hàng cạnh tranh, Trong nước, Không sơ tuyển Quý IV/2009Theo đơn giá 06 tháng
  Gói số 5 Thi công hệ thống cấp nước
 • 758.681.069 (VND)
 • Vốn đầu tư xây dựng của Công ty
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý II/2010Theo đơn giá 06 tháng
  Gói số 6 Thi công hệ thống chiếu sáng
 • 499.950.000 (VND)
 • Vốn đầu tư xây dựng của Công ty
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý II/2010Theo đơn giá 06 tháng
  Gói số 7 Thi công cầu qua kênh C18
 • 5.394.216.080 (VND)
 • Vốn đầu tư xây dựng của Công ty
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý IV/2009Theo đơn giá 06 tháng
  Gói số 8 Bảo hiểm công trình xây dựng
 • 72.640.257 (VND)
 •  (VND)
 • Vốn đầu tư xây dựng của Công ty
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý IV/2009Trọn gói 28 tháng
  Gói số 9 Kiểm toán
 • 145.476.449 (VND)
 • Vốn đầu tư xây dựng của Công ty
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý IV/2009Theo tỷ lệ phần trăm 28 tháng
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 206
  Ngày xuất bản 15/10/2009