Gói thầu: Thi công hạng mục san nền – dự án hạ tầng kỹ thuật khu lưu trú công nhân và nhà ở thu nhập thấp

Gói thầu: Thi công hạng mục san nền – Kế hoạch đấu thầu dự án hạ tầng kỹ thuật khu lưu trú công nhân và nhà ở thu nhập thấp

Gói số 2
Quý III/2009
30 tháng
Giá gói thầu:
  • 14.285.530.776 (VND)
Vốn đầu tư xây dựng của Công ty
* Chỉ định thầu
* Trong nước
* Không sơ tuyển
* Xây lắp
Theo đơn giá

Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu dự án hạ tầng kỹ thuật khu lưu trú công nhân và nhà ở thu nhập thấp