Gói thầu: Thi công hệ thống cấp nước – dự án hạ tầng kỹ thuật khu lưu trú công nhân và nhà ở thu nhập thấp

Gói thầu: Thi công hệ thống cấp nước – Kế hoạch đấu thầu dự án hạ tầng kỹ thuật khu lưu trú công nhân và nhà ở thu nhập thấp

Gói số 5
Quý II/2010
06 tháng
Giá gói thầu:
 • 758.681.069 (VND)
 • Vốn đầu tư xây dựng của Công ty
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Xây lắp
  Theo đơn giá


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu dự án hạ tầng kỹ thuật khu lưu trú công nhân và nhà ở thu nhập thấp