Gói thầu: Bảo hiểm công trình xây dựng – dự án hạ tầng kỹ thuật khu lưu trú công nhân và nhà ở thu nhập thấp

Gói thầu: Bảo hiểm công trình xây dựng – Kế hoạch đấu thầu dự án hạ tầng kỹ thuật khu lưu trú công nhân và nhà ở thu nhập thấp

Gói số 8
Quý IV/2009
28 tháng
Giá gói thầu:
 • 72.640.257 (VND)
 •  (VND)
 • Vốn đầu tư xây dựng của Công ty
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu dự án hạ tầng kỹ thuật khu lưu trú công nhân và nhà ở thu nhập thấp