Gói thầu: Cổng hàng rào, khu nhà hành chính, nhà bảo vệ, chốt kiểm dịch, sân vườn – KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU TỔNG THỂ

Gói thầu: Cổng hàng rào, khu nhà hành chính, nhà bảo vệ, chốt kiểm dịch, sân vườn – Kế hoạch đấu thầu: KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU TỔNG THỂ

XL3
Quý 2/2010
240 ngày
Giá gói thầu:
 • 2.490.352.256 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU TỔNG THỂ