Gói thầu: Thiết bị quan trắc môi trường, kiểm dịch – KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU TỔNG THỂ

Gói thầu: Thiết bị quan trắc môi trường, kiểm dịch – Kế hoạch đấu thầu: KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU TỔNG THỂ

TB2
Quý 4/2010
75 ngày
Giá gói thầu:
 • 663.210.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU TỔNG THỂ