Gói thầu: Thiết bị sản xuất – KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU TỔNG THỂ

Gói thầu: Thiết bị sản xuất – Kế hoạch đấu thầu: KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU TỔNG THỂ

TB4
Quý 4/2010
60 ngày
Giá gói thầu:
 • 338.800.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU TỔNG THỂ