Gói thầu: Bảo hiểm công trình – KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU TỔNG THỂ

Gói thầu: Bảo hiểm công trình – Kế hoạch đấu thầu: KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU TỔNG THỂ

BH1
Quý 4/2009
Theo thời gian thực hiện HĐ Xây lắp
Giá gói thầu:
 • 284.385.808 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU TỔNG THỂ