Gói thầu: Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình – Kế hoạch đầu thầu dự án Chung cư An Hội 3

Gói thầu: Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình – Kế hoạch đầu thầu dự án Chung cư An Hội 3

Gói số 2
Quý III/2009
20 tháng
Giá gói thầu:
  • 2.072.282.000 (VND)
Vốn đầu tư xây dựng của Công ty
* Đấu thầu rộng rãi
* Trong nước
* Có sơ tuyển
Hai túi hồ sơ
* Tư vấn
Theo tỷ lệ phần trăm

Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đầu thầu dự án Chung cư An Hội 3