Gói thầu: Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu tư vấn giám sát – Kế hoạch đầu thầu dự án Chung cư An Hội 3

Gói thầu: Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu tư vấn giám sát – Kế hoạch đầu thầu dự án Chung cư An Hội 3

Gói số 3
Quý III/2009
90 ngày
Giá gói thầu:
  • 34.106.000 (VND)
Vốn đầu tư xây dựng của Công ty
* Chỉ định thầu
* Trong nước
* Không sơ tuyển
* Tư vấn
Trọn gói

Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đầu thầu dự án Chung cư An Hội 3