Gói thầu: Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu số 9, số 10 – Kế hoạch đầu thầu dự án Chung cư An Hội 3

Gói thầu: Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu số 9, số 10 – Kế hoạch đầu thầu dự án Chung cư An Hội 3

Gói số 4
Quý IV/2010
Theo tiến độ thực hiện các gói thầu
Giá gói thầu:
 • 39.480.000 (VND)
 • Vốn đầu tư xây dựng của Công ty
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đầu thầu dự án Chung cư An Hội 3