Gói thầu: Thi công xây dựng công trình chính, hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà, mua và lắp đặt thiết bị trong nhà (trừ HT cấp điện dự phòng, HT thang máy)

Gói thầu: Thi công xây dựng công trình chính, hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà, mua và lắp đặt thiết bị trong nhà (trừ HT cấp điện dự phòng, HT thang máy)

Gói số 9
Quý IV/2009
18 tháng
Giá gói thầu:
 • 170.231.490.000 (VND)
 • Vốn đầu tư xây dựng của Công ty
  * Tự thực hiện
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Xây lắp
  Theo đơn giá


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đầu thầu dự án Chung cư An Hội 3