Gói thầu: Cung cấp và lắp đặt hệ thống cấp điện dự phòng – Kế hoạch đầu thầu dự án Chung cư An Hội 3

Gói thầu: Cung cấp và lắp đặt hệ thống cấp điện dự phòng – Kế hoạch đầu thầu dự án Chung cư An Hội 3

Gói số 10
Quý IV/2010
03 tháng
Giá gói thầu:
 • 746.520.000 (VND)
 • Vốn đầu tư xây dựng của Công ty
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đầu thầu dự án Chung cư An Hội 3