Gói thầu: Cung cấp và lắp đặt hệ thống thang máy – Kế hoạch đầu thầu dự án Chung cư An Hội 3

Gói thầu: Cung cấp và lắp đặt hệ thống thang máy – Kế hoạch đầu thầu dự án Chung cư An Hội 3

Gói số 11
Quý IV/2010
06 tháng
Giá gói thầu:
 • 7.677.615.000 (VND)
 • Vốn đầu tư xây dựng của Công ty
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đầu thầu dự án Chung cư An Hội 3