Đầu tư xây dựng đường vào xã Lý Văn Lâm

Kế hoạch đấu thầu: Đầu tư xây dựng đường vào xã Lý Văn Lâm. Dự án nhóm C, ngành Giao thông vận tải.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Cà Mau
Số hiệu: 1334/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 07/08/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Cà Mau
Số hiệu: 1689/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 01/10/2009
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Giao thông vận tải
Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước,
Tổng mức đầu tư:
 • 29.736.794.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Đầu tư xây dựng đường vào xã Lý Văn Lâm (7 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  Gói thầu 1 Khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công, dự toán
 • 381.179.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý IV/2009Theo tỷ lệ phần trăm 90 ngày
  Gói thầu 2 Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công, dự toán
 • 41.634.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý IV/2009Theo tỷ lệ phần trăm 30 ngày
  Gói thầu 3 Lập HSMT và phân tích đánh giá HSDT
 • 41.539.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý I/2010Theo tỷ lệ phần trăm 60 ngày
  Gói thầu 4 Giám sát thi công xây dựng
 • 277.754.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý II/2010Theo tỷ lệ phần trăm Theo HĐ xây lắp
  Gói thầu 5 Kiểm định chất lượng công trình
 • 138.877.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý II/2010Theo tỷ lệ phần trăm Theo HĐ xây lắp
  Gói thầu 6 Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng
 • 20.050.652.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Quý II/2010Theo đơn giá 300 ngày
  Gói thầu 7 Bảo hiểm công trình
 • 43.426.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý II/2010Theo tỷ lệ phần trăm Theo HĐ xây lắp
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 205
  Ngày xuất bản 14/10/2009