Gói thầu: Lập HSMT và phân tích đánh giá HSDT – Đầu tư xây dựng đường vào xã Lý Văn Lâm

Gói thầu: Lập HSMT và phân tích đánh giá HSDT – Kế hoạch đấu thầu: Đầu tư xây dựng đường vào xã Lý Văn Lâm

Gói thầu 3
Quý I/2010
60 ngày
Giá gói thầu:
 • 41.539.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Đầu tư xây dựng đường vào xã Lý Văn Lâm