Gói thầu: Giám sát thi công xây dựng – Đầu tư xây dựng đường vào xã Lý Văn Lâm

Gói thầu: Giám sát thi công xây dựng – Kế hoạch đấu thầu: Đầu tư xây dựng đường vào xã Lý Văn Lâm

Gói thầu 4
Quý II/2010
Theo HĐ xây lắp
Giá gói thầu:
 • 277.754.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Đầu tư xây dựng đường vào xã Lý Văn Lâm