Gói thầu: Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng – Đầu tư xây dựng đường vào xã Lý Văn Lâm

Gói thầu: Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng – Kế hoạch đấu thầu: Đầu tư xây dựng đường vào xã Lý Văn Lâm

Gói thầu 6
Quý II/2010
300 ngày
Giá gói thầu:
 • 20.050.652.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Đầu tư xây dựng đường vào xã Lý Văn Lâm