Mua hóa chất cho tổng hợp và kiểm nghiệm

Kế hoạch đấu thầu: Mua hóa chất cho tổng hợp và kiểm nghiệm. Dự án nhóm A, ngành Khoa học công nghệ.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Đại học Quốc gia Hà Nội
Số hiệu: 1684/QĐ-KHTC
Ngày ban hành: 21/08/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Đại học Quốc gia Hà Nội
Số hiệu: 1684/QĐ-KHTC
Ngày ban hành: 21/08/2009
Loại dự án: Dự án nhóm A
Ngành: Khoa học công nghệ
Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước,
Tổng mức đầu tư:
 • 367.770.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Mua hóa chất cho tổng hợp và kiểm nghiệm (01 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  1684/QĐ-KHTC Mua hóa chất cho tổng hợp và kiểm nghiệm
 • 367.770.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơChào hàng cạnh tranh, Trong nước, Không sơ tuyển Quý III-IV/2009Trọn gói Quý III-IV/2009

  Danh sách các quyết định liên quan:
  • Thong bao chao hang canh tranh.doc Size 34 K
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 205
  Ngày xuất bản 14/10/2009