Xây dựng đường Nguyễn Công Trứ (từ Nguyễn Tất Thành đến Rạch Rập)

Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng đường Nguyễn Công Trứ (từ Nguyễn Tất Thành đến Rạch Rập). Dự án nhóm C, ngành Giao thông vận tải.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Cà Mau
Số hiệu: 1352/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 11/08/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Cà Mau
Số hiệu: 1688/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 01/10/2009
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Giao thông vận tải
Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước,
Tổng mức đầu tư:
 • 27.913.731.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng đường Nguyễn Công Trứ (từ Nguyễn Tất Thành đến Rạch Rập) (7 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  Gói thầu 1 Khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công, dự toán
 • 311.635.536 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý IV/2009Theo tỷ lệ phần trăm 90 ngày
  Gói thầu 2 Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công, dự toán
 • 29.624.276 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý IV/2009Theo tỷ lệ phần trăm 30 ngày
  Gói thầu 3 Lập HSMT và phân tích đánh giá HSDT
 • 30.311.828 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Khi có kế hoạch vốnTheo tỷ lệ phần trăm 60 ngày
  Gói thầu 4 Giám sát thi công xây dựng
 • 234.837.746 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Khi có kế hoạch vốnTheo tỷ lệ phần trăm Theo HĐ xây lắp
  Gói thầu 5 Kiểm định chất lượng công trình
 • 82.193.211 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Khi có kế hoạch vốnTheo tỷ lệ phần trăm Theo HĐ xây lắp
  Gói thầu 6 Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng
 • 11.837.330.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Khi có kế hoạch vốnTheo đơn giá 270 ngày
  Gói thầu 7 Bảo hiểm công trình
 • 28.965.120 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Khi có kế hoạch vốnTheo tỷ lệ phần trăm Theo HĐ xây lắp
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 205
  Ngày xuất bản 14/10/2009