Xây dựng đường Nguyễn Công Trứ (từ Nguyễn Tất Thành đến Rạch Rập)

Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng đường Nguyễn Công Trứ (từ Nguyễn Tất Thành đến Rạch Rập). Dự án nhóm C, ngành Giao thông vận tải.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành:UBND tỉnh Cà Mau
Số hiệu:1352/QĐ-UBND
Ngày ban hành:11/08/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành:UBND tỉnh Cà Mau
Số hiệu:1688/QĐ-UBND
Ngày ban hành:01/10/2009
Loại dự án:Dự án nhóm C
Ngành:Giao thông vận tải
Nguồn vốn:Ngân sách Nhà nước,
Tổng mức đầu tư:
 • 27.913.731.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng đường Nguyễn Công Trứ (từ Nguyễn Tất Thành đến Rạch Rập) (7 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  Gói thầu 1Khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công, dự toán
 • 311.635.536 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý IV/2009Theo tỷ lệ phần trăm90 ngày
  Gói thầu 2Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công, dự toán
 • 29.624.276 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý IV/2009Theo tỷ lệ phần trăm30 ngày
  Gói thầu 3Lập HSMT và phân tích đánh giá HSDT
 • 30.311.828 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnKhi có kế hoạch vốnTheo tỷ lệ phần trăm60 ngày
  Gói thầu 4Giám sát thi công xây dựng
 • 234.837.746 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnKhi có kế hoạch vốnTheo tỷ lệ phần trămTheo HĐ xây lắp
  Gói thầu 5Kiểm định chất lượng công trình
 • 82.193.211 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnKhi có kế hoạch vốnTheo tỷ lệ phần trămTheo HĐ xây lắp
  Gói thầu 6Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng
 • 11.837.330.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyểnKhi có kế hoạch vốnTheo đơn giá270 ngày
  Gói thầu 7Bảo hiểm công trình
 • 28.965.120 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnKhi có kế hoạch vốnTheo tỷ lệ phần trămTheo HĐ xây lắp
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản:205
  Ngày xuất bản14/10/2009