Gói thầu: Lập HSMT và phân tích đánh giá HSDT – Xây dựng đường Nguyễn Công Trứ (từ Nguyễn Tất Thành đến Rạch Rập)

Gói thầu: Lập HSMT và phân tích đánh giá HSDT – Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng đường Nguyễn Công Trứ (từ Nguyễn Tất Thành đến Rạch Rập)

Gói thầu 3
Khi có kế hoạch vốn
60 ngày
Giá gói thầu:
 • 30.311.828 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng đường Nguyễn Công Trứ (từ Nguyễn Tất Thành đến Rạch Rập)