Tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán công trình và khảo sát hạng mục điện thuộc dự án thành phần Hạ tầng kỹ thuật chung toàn khu thuộc dự án Nhà ở cho người có thu nhập thấp tại phường Hiệp Thành.

Kế hoạch đấu thầu: Tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán công trình và khảo sát hạng mục điện thuộc dự án thành phần Hạ tầng kỹ thuật chung toàn khu thuộc dự án Nhà ở cho người có thu nhập thấp tại phường Hiệp Thành. Dự án nhóm B, ngành Xây dựng.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Sở Xây Dựng Thành Phố Hồ Chí Minh
Số hiệu: 84/QĐ-SXD-PTN
Ngày ban hành: 22/06/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh
Số hiệu: 181/QĐ-SXD-QLKTXD
Ngày ban hành: 29/09/2009
Loại dự án: Dự án nhóm B
Ngành: Xây dựng
Nguồn vốn: Vốn tự có,
Tổng mức đầu tư:
 • 65.687.151.455(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán công trình và khảo sát hạng mục điện thuộc dự án thành phần Hạ tầng kỹ thuật chung toàn khu thuộc dự án Nhà ở cho người có thu nhập thấp tại phường Hiệp Thành, Quận 12 (01 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  09 Tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán công trình và khảo sát hạng mục điện thuộc dự án thành phần Hạ tầng kỹ thuật chung toàn khu thuộc dự án Nhà ở cho người có thu nhập thấp tại phường Hiệp Thành, Quận 12
 • 563.137.000 (VND)
 • Vốn tự có
  Hai túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Quý IV năm 2009Trọn gói 90 ngày (Kể cả ngày nghỉ và ngày lễ)
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 205
  Ngày xuất bản 14/10/2009