Tư vấn quản lý dự án

Kế hoạch đấu thầu: Tư vấn quản lý dự án. Dự án nhóm B, ngành Xây dựng.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Sở Xây Dựng
Số hiệu: 92/QĐ-SXD-PTN
Ngày ban hành: 29/06/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Sở Xây dựng TP. HCM
Số hiệu: 196/QĐ-SXD-QLKTXD
Ngày ban hành: 15/10/2009
Loại dự án: Dự án nhóm B
Ngành: Xây dựng
Nguồn vốn: Vốn tự có,
Tổng mức đầu tư:
 • 408.787.886.110(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Tư vấn quản lý dự án (01 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  06 Tư vấn quản lý dự án
 • 5.169.837.000 (VND)
 •  (VND)
 • Vốn tự có
  Hai túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Quí IV/2009Trọn gói Từ khi ký hợp đồng đến khi dự án hoàn thành, nghiệm thu, bàn giao, đưa công trình vào khai thác sử dụng
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 207
  Ngày xuất bản 16/10/2009