Mua sắm thiết bị y tế năm 2009 của Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương

Kế hoạch đấu thầu: Mua sắm thiết bị y tế năm 2009 của Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương. Dự án nhóm C, ngành Y tế.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương
Số hiệu: 4416/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 06/10/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương
Số hiệu: 4416/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 06/10/2009
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Y tế
Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước,
Tổng mức đầu tư:
 • 1570193000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Mua sắm thiết bị y tế năm 2009 của Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương (3 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  4416/QĐ-UBND Gói số 1: thiết bị lâm sàng
 • 843200000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Quý 4/2009Trọn gói 60 ngày
  4416/QĐ-UBND Gói số 2: Thiết bị cận lâm sàng
 • 529950000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Quý 4/2009Trọn gói 60 ngày
  4416/QĐ-UBND Gói số 3: Thiết bị nội soi
 • 197043000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Đấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Quý 4/2009Trọn gói 60 ngày
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 211
  Ngày xuất bản 20/10/2009