Gói số 3: Thiết bị nội soi – Mua sắm thiết bị y tế năm 2009 của Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương

Gói số 3: Thiết bị nội soi – Kế hoạch đấu thầu: Mua sắm thiết bị y tế năm 2009 của Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương

4416/QĐ-UBND
Quý 4/2009
60 ngày
Giá gói thầu:
 • 197043000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Mua sắm thiết bị y tế năm 2009 của Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương